Ako postupovať pri reklamácii:

1.Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete v objednávke a pridajte do balíku spolu s tovarom alebo ho vyplňte tu priamo na našej stránke.

Reklamácia tovaru musí obsahovať popis závady, číslo obj., meno objednávajúceho, spiatočnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípadný kontakt.

2.Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry).

3.Balík pošlite doporučene na adresu:


Mgr. Nikola Horajová
Svätej rodiny 3
040 22 Košice

 

Upozornenie:

  • Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá.
  • Dopravu tovaru od zákazníka hradí vždy zákazník. V prípade uznania reklamácie vám bude poštovné uhradené.
  • Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený .

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov.

Maximálna doba vybavenia reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní.

Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym použitím a bežným opotrebením alebo nezodpovedajúcim spôsobom.

Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte výrobok reklamovať alebo odstúpiť od zmluvy.